تمامی محصولات ال جی در نمایشگاه ایفا 2017

ایفا ۲۰۱۷ روز گذشته به کار خود پایان داد تا پروندهاین رویداد بزرگ در سال ۲۰۱۷ ه شود به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های جهان، طبق روال همه سالهخود، امسال نیز در ایفا حضور گسترده ای داشت این غول کرهجنوبی از جدید ترین محصولات خود در بخش های مختلف اعم از ، و صوتی و تصویری رونمایی کرد اما به جرئت می توان مهم ترین رونمایی در رویداد ایفا را وی دانست که با مشخصات فنی قابل توجه خود، نظر بسیاری از کارشنان را به خود جلب کرد

در صورتی که طی روز های گذشته فرصت دنبال کردن اخبار حوزه را نداشتید، در ادامه می توانید مروری بر عملکرد این شرکت در داشته باشید


تمامی محصولات ال جی در نمایشگاه ایفا 2017