سونی با هدف افزایش سوددهی، وسعت کسب‌‌وکار اکسپریا را کاهش می‌دهد

تأیید کرد که در تلاش برای دستیابی به سوددهی، وسعت کسب وکار خود را کاهش می دهد در طول پنج سال گذشته، فروش های خانوادهاکسپریا، همواره با کاهش روبه رو بوده و این مسئله با زیان فراوانی برای بوده است؛ با این حال ژنی ها با هدف پایان دادن به این وضعیت، تأیید کردند که از این پس تمرکز خود بر کسب وکار را کاهش خواهند داد چند سال قبل، از هایی برای کوچک تر کردن مقیاس برند اکسپریا و تمرکز بر دستگاه های سودده پرده برداشت و در راستای این هدف، تولید بسیاری از دستگاه های پایین رده و خود را متوقف و افزایش عرضهمدل های بالارده را با رونمایی از خانواده اکسپریا ایکس در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد این استراتژی به صورت موقت، حاشیهسود بالاتری به داشت و چند فصل مثبت برای به اغان آورد؛ با این حال وضعیت اسفناک واحد باز هم از راه رسید و در نهایت، ا تأیید کرد که بار دیگر وسعت این کسب وکار را با هدف افزایش سوددهی کاهش خواهد داد برند اکسپریا در طول سه ماههمنتهی به مارس، حدود ۳۱ ۳ میلیارد ین ۲۸۸ دلار زیان دهی داشت؛ ضمن اینکه کلی آن طی ۱۲ ماه اخیر، همواره رو به کاهش بود ا با وجود مقصر دانستن نرخ صادرات خارجی بر سر زیان دهی واحد ، پیش بینی می کند که کاهش وسعت کسب وکار اکسپریا، بر کاهش زیان عملیاتی این شرکت، تأثیر قابل توجهی داشته باشد با این همه، به نظر می رسد که تمرکز بر دستگاه های پریمیوم کماکان ادامه پیدا کند؛ بدین ترتیب احتمالا سری محصولات اکسپریا ال به طور کامل حذف خواهد شد و خطر توقف تولید، برخی از محصولات خانوادهاکسپریا را تهدید می کند؛ بنابراین تنها ادامهتولید محصولات خانوادهاکسپریا تضمین شده است در نظر دارد در طول سال مالی ۲۰۱۸ که در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۹ خاتمه می یابد، تنها ۱۰ دستگاه از خانوادهمحصولات اکسپریا روانه کند؛ بدین ترتیب عرضهدستگاه های توسط در سال جاری نسبت به سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶، به ترتیب با ۱۳ ۵ و ۱۴

۶ دستگاه، کاهش قابل توجهی خواهد داشت بیشتر بخوانید بهترین ‌ های میان رده نسخه‌ کوچک‌تر کاغذ خود را معرفی کرد ۶۰ ثانیه رونمایی از اکسپریا ایکس زد پریمیوم اکسپریا ایکس‌ زد پریمیوم معرفی شد؛ ، دوگانه و ۶ از فیلم‌برداری قدرتمند رونمایی کرد


سونی با هدف افزایش سوددهی، وسعت کسب‌‌وکار اکسپریا را کاهش می‌دهد